Matura exam

This section is devoted to your English Matura Exam. Below, you can find the structure of the foreign language matura exam. This time it is in Polish to make sure you have no doubts about this important issue !!!

 

EGZAMIN PISEMNY

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

     

 

CZAS TRWANIA

 

 

120 minut

 

150 minut

SZACUNKOWY POZIOM TRUDNOŚCI

 

B1

 

B2 (+)

 

ZAWARTOŚĆ ARKUSZA

 

 

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

 

rozumienie ze słuchu

 

 

rozumienie ze słuchu

 

rozumienie tekstów pisanych

 

 

rozumienie tekstów pisanych

 

znajomość środków językowych

- zadania typu zamkniętego

 

znajomość środków językowych

- zadania typu zamkniętego           i otwartego

 

 

wypowiedź pisemna

 

- 80 – 130 wyrazów

- list tradycyjny , e-mail, wiadomość na blogu (z elementami zaproszenia, opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii)

 

 

wypowiedź pisemna

 

- 200 – 250 wyrazów

- list formalny

- rozprawka

- artykuł

 

EGZAMIN USTNY - BEZ OKREŚLANIA POZIOMU

 

 

CZAS TRWANIA ZADANIA

TREŚĆ ZADANIA

 

ROZMOWA WSTĘPNA

 

 

2 minuty

- rozgrzewka językowa

- zdający odpowiada na kilka (minimum 3) pytań                  z katalogu egzaminującego

 

ZADANIE 1

 

4 minuty

 

- rozmowa                               z odgrywaniem roli

- zdający odnosi się do czterech elementów podanych w poleceniu

 

ZADANIE 2

 

 

3 minuty

 

- opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania

- pytanie 1 dotyczy bezpośrednio obrazka

- pytanie 2 dotyczy tematyki obrazka i doświadczenia życiowego zdającego

- pytanie 3 dotyczy doświadczenia zdającego       z przeszłości (!) z zakresu tematyki obrazka

 

ZADANIE 3

 

5 minut

 

- wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania

- zdający dokonuje wyboru elementu z polecenia i argumentuje zarówno swój wybór jak i odrzucenie pozostałych elementów

- pytania związane są                 z materiałem stymulującym

 

Wyszukiwanie

© 2010, Szczecin